Izzy
Izzy
Izzy

M LE MONDE
PHOTO: TINA BARNEY

Izzy
Izzy

VETEMENTS FW17


Izzy

RE-EDITION
PHOTO: LOTTA VOLKOVA
STYLING: JOHNNY DUFORT

Izzy

RE-EDITION
PHOTO: LOTTA VOLKOVA
STYLING: JOHNNY DUFORT

Izzy

RE-EDITION
PHOTO: LOTTA VOLKOVA
STYLING: JOHNNY DUFORT

Izzy